Kontakt

Máš otázku?

Napíš nám správu!

Organizátori

Forgács Attila
Tóth Péter
Kárpáty Ernő
Szalai Árpád
Forró Tibor
Miklós László
Angyal Tamás

Kontakt

helloGúta občianske združenie
Školská 23/43, 946 03 Kolárovo
IČO: 42205468

Tel.: +421 908 134 152

Charitatívny beh sa bude konať na adrese:
Vodný Mlyn Kolárovo
Petőfiho rad 1021/4
946 03 Kolárovo

DGS Sprint 2020/Zbierka na liečbu pre Ninu Blaškovič, registrové číslo: 401-2020-0012867

Výpis