Rozpis súťaže DGS2021

DÁTUM:  11.09.2021 (sobota)
MIESTO: Areál Vodného mlynu v Kolárove, Petőfiho rad 1021/4, 946 03 Kolárovo / Gúta
GPS: S 47° 55′ 13.84” V 18° 00′ 05.94”

ORGANIZÁTOR:
helloGúta O.Z. (IČO: 42205468)

 

CIEĽ PRETEKOV:

 • popularizácia behu a športu
 • napomôcť výchove k zdravému životnému štýlu
 • DGS Sprint 2021/ Zbierka na liečbu pre Bianku Skuba, registračné číslo zbierky: 401-2021-011875

 

KATEGÓRIE:

 

3 km ŽENY
WU18 (rok nar. 2003 a mladší, pre pretekára mladšieho ako 18 rokov je potrebný mať vyplnený formulár súhlasu rodiča)
WU 35 (rok nar.: 1986 – 2002)
WU 55 (rok nar.: 1966 – 1985)
W56+ (rok nar.: 1965 a starší)

3 km MUŽI
MU18 (rok nar. 2003 a mladší, pre pretekára mladšieho ako 18 rokov je potrebný mať vyplnený formulár súhlasu rodiča)
WU 35 (rok nar.: 1986 – 2002)
WU 55 (rok nar.: 1966 – 1985)
W56+ (rok nar.: 1965 a starší

SÚŤAŽ DRUŽSTIEV 3km: Výsledok tímu sa hodnotí na základe 3 najlepších členov /spočítajú sa časy/ na trati 3 km. Každý člen družstva sa hodnotí aj individuálne vo svojej kategórii. Min. 3 osoby / družstvo.

7 km ŽENY
WU18 (rok nar. 2003 a mladší, pre pretekára mladšieho ako 18 rokov je potrebný mať vyplnený formulár súhlasu rodiča)
WU 35 (rok nar.: 1986 – 2002)
WU 55 (rok nar.: 1966 – 1985)
W56+ (rok nar.: 1965 a starší)

7 km MUŽI
MU18 (rok nar. 2003 a mladší, pre pretekára mladšieho ako 18 rokov je potrebný mať vyplnený formulár súhlasu rodiča)
WU 35 (rok nar.: 1985 – 2002)
WU 55 (rok nar.: 1966 – 1985)
W56+ (rok nar.: 1965 a starší)

SÚŤAŽ DRUŽSTIEV 7 km: Výsledok tímu sa hodnotí na základe 3 najlepších členov /spočítajú sa časy/ na trati 7 km. Každý člen družstva sa hodnotí aj individuálne vo svojej kategórii. Min. 3 osoby / družstvo.

14 km ŽENY
WU18 (rok nar. 2003 a mladší, pre pretekára mladšieho ako 18 rokov je potrebný mať vyplnený formulár súhlasu rodiča)
WU 35 (rok nar.: 1986 – 2002)
WU 55 (rok nar.: 1966 – 1985)
W56+ (rok nar.: 1965 a starší)

14 km MUŽI
MU18 (rok nar. 2003 a mladší, pre pretekára mladšieho ako 18 rokov je potrebný mať vyplnený formulár súhlasu rodiča)
WU 35 (rok nar.: 1986 – 2002)
WU 55 (rok nar.:1966 – 1985)
W56+ (rok nar.: 1965 a starší

SÚŤAŽ DRUŽSTIEV 14 km: Výsledok tímu sa hodnotí na základe 3 najlepších členov /spočítajú sa časy/ na trati 14 km. Každý člen družstva sa hodnotí aj individuálne vo svojej kategórii. Min. 3 osoby / družstvo.

DETSKÝ BEH:
zúčastniť sa môžu iba deti z materskej školy a žiaci prvého stupňa základných škôl (1-4), nie je potrebná registrácia

 

REGISTRÁCIA

 

online predregistrácia: 25.júl. 2021 – 6.sept .2021
registrácia na mieste: 11.september. 2021, 08:00-09:00
MAX: 900

 

ŠTARTOVNÉ:

 

12 EUR – v prípade online registrácia od 25.júl 2021 do 17.august 2021 (Online registrácia je platná so zaplatenou úhradou štartovného najneskôr do 19. august 2021. Po vyplnení a odoslaní formulára Vám emailom posielame ďalšie pokyny.)

14 EUR – v prípade online registrácia od 18.august 2021 do 6. september.2021 (Online registrácia je platná so zaplatenou úhradou štartovného najneskôr do 08.september 2021. Po vyplnení a odoslaní formulára Vám emailom posielame ďalšie pokyny.)

16 EUR – na mieste, 11.september 2021, 08:00-09:00

 

ŠTARTOVNÉ OBSAHUJE:

 

 • účasť na súťaži
 • štartovné číslo
 • meranie času chipom v kategórii 3km, 7 km a 14km
 • občerstvenie
 • lekársku pohotovosť
 • iné programy, ktoré súvisia s pretekom
 • po dokončení behu 3km, 7 km a 14 km pamätnú medailu

 

CENY:

 

 • Každý účastník dostane pamätnú medailu
 • Absolútny víťaz každej vzdialenosti dostane trofej
 • Mimoriadnu cenu získa najmladší a najstarší účastník, ktorý sa dostane do cieľu
 • Každý účastník detského behu dostane darček hneď po ukončení behu
 • Prvé 3 miesta z každej kategórie získavajú medailu a  1 miesto dostane k tomu aj trofej.

VYHODNOTENIE:

 

13:00 vyhodnotenie, odovzdávanie cien 14 km
13:30 vyhodnotenie, odovzdávanie cien 3 km, 7km

 

PROGRAM:

 

8:00 – 9:00 Registrácia a výdaj chipov 10:00 štart

(14 km) 10:05 štart (7 km I. skupina)

10:10 štart (7 km II. skupina)

10:15 štart (3 km)

12:00 štart (Detský beh)

13:00 vyhodnotenie, odovzdávanie cien 14 km

13:30 vyhodnotenie, odovzdávanie cien 3 km, 7km


Organizátori si vyhadzujú právo na zmenu programu!

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE:

 

 • Prihlás/registruj sa včas, pretože registráciu na mieste uzatvárame o 9:00
 • Vydanie štartovacích čísel a čipov sa uskutoční pri registrácii.
 • Dráha má kruhový tvar, čiže cieľ sa bude nachádzať tam, kde aj štart.
 • Každá osoba nad 18 rokov štartuje na vlastnú zodpovednosť
 • Každý pretekár je povinný štartovať so štartovacím číslom, ktoré vydáva usporiadateľ pred pretekmi
 • výsledky pretekárov bez štartového čísla sa nevyhodnotia
 • štartovacie číslo musí byť viditeľné počas trvania celej súťaže
 • žiadame každého pretekára o udržanie čistoty a poriadku na trase pretekov;
 • každý pretekár preteká na vlastnú zodpovednosť
 • usporiadateľ nezodpovedá za stratu šatstva, výstroja, cenností a pod.
 • NEDOPORUČUJEME štartujúcim, aby v priebehu behu mali obe slúchadlá a počúvali hudbu, alebo sa venovali iným rušivým elementom

 

TRASA

 

Trasa tohtoročného behu bude trochu odlišná od tej,na ktorú sme zvyknutí. Časť 7 a 14 kilometrovej trasy bude viesť cez centrum mesta! Na trase zabezpečíme štyri možnosti občerstvenia.

 

Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Pravidlá súťaže:

SÚŤAŽ DRUŽSTIEV 3/7/14 km: Výsledok tímu sa hodnotí na základe 3 najlepších členov /spočítajú sa časy/ na trati 14 km. Každý člen družstva sa hodnotí aj individuálne vo svojej kategórii. Min. 3 osoby / družstvo.

Účastníci pod 18 rokov sa môžu zúčastniť súťaže iba v prítomnosti rodiča, a to s vyhlásením o zodpovednosti od rodiča/zákonného zástupcu. Stiahnuté vyhlásenie prines so sebou na súťaž vytlačené a podpísané, pri registrácii ho skontrolujeme.

K prihláseniu dostaneš registračné číslo, chip a iné prekvapenia. Chip je umiestnený na zadnej strane štartovacieho čísla. Po príchode do cieľa si ho súťažiaci môže ponechať. Výdaj štartovacieho čísla/chipu prebieha na mieste.

Súťažiaci sa behu zúčastnia na vlastnú zodpovednosť. Uhradením registračného poplatku súťažiaci potvrdí, že je na súťaž pripravený, jeho stav je vhodný na beh a nie je si vedomý ochorenia, ktoré by obmedzoval jeho zúčastnenie sa súťaže.

Súťažiaci sa má pripraviť na základe podmienok počasia. Súťažiaci má mať odeté ponožky, dlhé alebo krátke nohavice, tričko a obuv. V prípade silného slnečného žiarenia sa odporúča použiť slnečné okuliare, šiltovku, bežeckú čiapku, funkčnú šatku.

Počas súťaže musí mať registračné číslo umiestnené vpredu na dobre viditeľnom mieste.

Zo súťaže sa diskvalifikuje ten súťažiaci, ktorý sa zúčastní súťaže bez registračného čísla, alebo sa to nachádza na neviditeľnom mieste, prípadne je čiastočne alebo úplne zakryté.

Bežec, ktorý sa súťaže vzdá, je povinný svoje registračné číslo odstrániť, kým svoje ukončenie neoznámi organizátorovi alebo ďalšej kompetentnej osobe na niektorej zo staníc občerstvenia. V prípade, že súťažiaci sa vzdá, je ZAKÁZANÉ prejsť cieľovou čiarou.

Zo súťaže sa diskvalifikuje ten súťažiaci, ktorý danú vzdialenosť absolvuje mimo dráhy predpísanej organizátormi.
Tiež sa vylúči bežec, ktorý poškodzuje prostredie, a taktiež ten, ktorý sa k organizátorom
alebo ostatným súťažiacim správa neslušne, neférovo.

Súťažiaci nemôže ohrozovať ostatných súťažiacich.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť bežci pod vplyvom alkoholu!

Organizátor nezodpovedá za finančné škody a škody spôsobené na zdraví spojené s cestovaním či priebehom súťaže.

Za stratené veci na miestach súťaže nezodpovedáme.

Vyhodnotenie súťaže, odovzdávanie cien sú súčasťou súťaže. Súťažiaci, ktorý sa nevie odovzdávania cien zúčastniť – výnimkou je prípadná nehoda – môže neskôr svoje ocenenie prevziať iba osobne, na čom sa predtým telefonicky dohodol s organizátormi.

Nedostatočne vyplnené formuláre organizátori neregistrujú a s nimi spojené reklamácie neprijímajú.

Fotky a videá zo súťaže budú zabezpečené. Zúčastnení bežci súhlasia s tým, že organizátor podujatia použije v budúcnosti videonahrávky a fotografie na propagáciu súťaže. Osoby účinkujúce na nahrávkach či záberoch nemajú právo na žiadnu odmenu.

Súťažiaci súhlasia svojou registráciou s tým, že ich organizátor bude informovať o detailoch súťaže vo forme newsletteru.

Použitie detského kočíka, kolieskových korčúľ, bicyklov, skateboardov či iných kolesových prístrojov je prísne zakázané!

Počas behu sa súťažiacim neodporúča počúvať, používať hudobné alebo iné prehrávače tak, že majú slúchadlo v oboch ušiach.

Žiadame každého o udržanie čistoty a poriadku v súťažnom areáli, súťažnej trati.

Na dráhu je zakázaný vstup zo psom!

Zmena v rozpise sa môže aplikovať kvôli pandémie COVID-19